دکتر پرویز سرگلزایی

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

Improving the eigenvalues localization of the complex matrix
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي- ریحانه رخشانی پور
کنفرانس: ICMS
تاریخ: 27 اسفند 1388, مکان: كشور امارات متحده عربي – شارجه

On the Zeros of Associated Laguerre Polynomials with Special Structure
نویسنده ها: Parviz Sargolzaei and M. Shafrifi
کنفرانس: چهارمين كنفرانس رياضي كاربردي ايران
تاریخ: 12 اسفند 1388, مکان: زاهدان – دانشگاه سيستان و بلوچستان

A new tansformation for circumventing the shortcoming of Black-Scholes model–
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي-فضل ا… سليماني
کنفرانس: چهارمين كنفرانس رياضي كاربردي ايران
تاریخ: 11 اسفند 1388, مکان: زاهدان – دانشگاه سيستان و بلوچستان

Decreasing dimension and solution of the system of linear equation
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي , مصطفی شیبانی
کنفرانس: چهارمين كنفرانس رياضي كاربردي ايران
تاریخ: 11 اسفند 1388, مکان: زاهدان – دانشگاه سيستان و بلوچستان

یک ‍‍پیاده سازی سریع برای روش GMRES
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي , طاهره یزدی
کنفرانس: چهارمين كنفرانس رياضي كاربردي ايران
تاریخ: 11 اسفند 1388, مکان: زاهدان – دانشگاه سيستان و بلوچستان

A new RBF algorithm in the form of marix decomposition solving elliptic PDEs
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي-فضل ا… سليماني
کنفرانس: چهارمين كنفرانس رياضي كاربردي ايران
تاریخ: 11 اسفند 1388, مکان: زاهدان – دانشگاه سيستان و بلوچستان

Decreasing dimension method and solution of the system of linear
نویسنده ها: system of linear equation پرويز سرگلزايي , مصطفی شیبانی
کنفرانس: رياضيات و كاربردهاي آن در علوم مهندسي
تاریخ: 5 اسفند 1388, مکان: جويبار- مازندران

انتگرال ماتریس و کاربرد آن در تابع چگالی احتمال و علم آمار
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي , مصطفی شیبانی
کنفرانس: رياضيات و كاربردهاي آن در علوم مهندسي
تاریخ: 5 اسفند 1388, مکان: جويبار- مازندران

A new method to find the eigenvalues of Google matrix by rank-one perturbed matrices of special structure
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي-فضل ا… سليماني
کنفرانس: پنجمين سمينار جبر خطي و كاربرد هاي آن
تاریخ: 8 آذر 1388, مکان: بابلسر – مازندران

Solving precondition linear systems with M-matrices
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي-فضل ا… سليماني – شريفي
کنفرانس: پنجمين سمينار جبر خطي و كاربرد هاي آن
تاریخ: 8 آبان 1388, مکان: بابلسر – مازندران

نواحی مستطیلی شامل مقادیرویژه ماتریس های مختلط
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي-ریحانه رخشانی پور
کنفرانس: چهلمین کنفرانس ریاضی کشور
تاریخ: 26 مرداد 1388, مکان: دانشگاه صنعتی شریف

Numerical Methods for a Volterra integral equation With non- smooth solutions
نویسنده ها: P.Sargolzaei , E.Karrabi
کنفرانس:
تاریخ: 1388, مکان:

حل يك مسئله معكوس در نظريه كنترل
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي- مهدي اعتدالي
کنفرانس: انديشه هاي نوين ريلضي در علوم مهندسي
تاریخ: 14 آذر 1387, مکان: تهران جنوب

حل سیستم های معادلات خطی با استفاده از روش D.D.M
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي-رستمی قربانی
کنفرانس: چهارمین سیمینار جبر خطی و کاربردهای آن
تاریخ: 16 اسفند 1385, مکان: دانشگاه ولی عصررفسنجان

طرح اندازه گام متغیر برای روش های رانگ-کوتا
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي -زینب ایزدی
کنفرانس: سی هفتمین کنفرانس ریاضی ایران
تاریخ: 11 شهریور 1385, مکان: دانشگاه آذربایجان – تبریر

روش محاسبات عددي براي سطح يك تك منعكس كننده
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي
کنفرانس: آناليز عددي
تاریخ: 1384, مکان:

some splitting for a square matrix A and convergence iterative methods
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي
کنفرانس: ICNAAM-
تاریخ: 1384, مکان: کشور یونان

يك روش تجزيه براي معادله انتگرال ولترا با هسته غير فشرده
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي – عبدالرضا محمدي
کنفرانس: پانزدهمين سمينار آناليز رياضي و كاربرد هاي آن
تاریخ: 20 اسفند 1383, مکان: زاهدان – دانشگاه سيستان و بلوچستان

يك روش مقدماتي براي شبيه سازي عددي معادلات ديفرانسيل تصادفي
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي – محمود دادخواه
کنفرانس: دانشگاه علامه طباطبايي
تاریخ: 4 شهریور 1383, مکان: تهران

Root_finding of polynomials
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي
کنفرانس: ٍECMI-2004
تاریخ: تیر 1383, مکان: کشور هلند

Synnthesis of a single offset refelector with dielectric
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي
کنفرانس: کنگره بین المللی ریاضیICM-2002 کشورچین
تاریخ: مرداد 1382, مکان: کشورچین

Computational method for the surface of a single reflector (َAntena desig
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي
کنفرانس: سومين همايش آناليز عددي و كاربرد هاي آن
تاریخ: 25 آبان 1379, مکان: زاهدان – دانشگاه سيستان و بلوچستان

روشي جديد براي تسریع الگوريتم GMRES به منظور حل دستگاه هاي خطي بزرگ تنك
نویسنده ها: پرويز سرگلزايي – مهدي حميدي
کنفرانس: چهارمین سیمینار جبر خطی و کاربردهای آن
تاریخ: 16 اسفند 1365, مکان: دانشگاه ولی عصر (ع) رفسنجان