دکتر پرویز سرگلزایی

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

آنالیز عددی 1

آنالیز عددی 2

محاسبات عددي (مهندسي- علوم كامپيوتر-نرم افزاركامپيوترو…)

آناليز عددي پيشرفته (ارشد)

جبر خطي عددي (ارشد)

معادلات انتگرال (ارشد)

معدلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي (ارشد)

نرم افزار هاي پيشرفته رياضي (ارشد)

محاسبات ماتريسي (ارشد)

سمينار (ارشد)

روش هاي عددي در جبر خطي