دکتر پرویز سرگلزایی

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

بایگانی برای دسته بندی ‘خبر’

11
Dec

خبر

وقت دوم  کلاس  درس معادلات انتگرال دانشگاه سیستان و بلوچستان روز های چهار شنبه ساعت   9.5  تشکیل میشود کلاس  درس معادلات انتگرال دانشگاه آزاد اسلامی  روز های پنج  شنبه ساعت  9  تشکیل میشود

ادامه مطلب